Sözleşme Vurgusu Resmi Avukatlık Ücreti İçin

KANTARCİ HUKUK BÜROSUNUN ÜCRET POLİTİKASI (Avukatlık Ücreti) NASILDIR ?

Uygulamada, Avukatlık Sözleşmelerinin en kilit noktasını ücret oluşturmaktadır. Avukatların ücret belirlemedeki inisiyatifi oldukça sınırlıdır. Her yıl Avukatlık Asgari Ücret tarifesi yayımlanmaktadır. 2022 yılı için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 20 kasım 2021’de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Avukatın ücretsiz veya asgari ücret tarifesinin altında dava alması disiplin suçudur. Bu durum dar gelirli vatandaşların avukat yardımından faydalanamayacağı anlamına gelmemektedir. Adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması için dar gelirli vatandaşlara hukuk davalarında Adli Yardım Hizmeti sunulmakta, Ceza davalarında ise kişilere talep üzerine veya bazı hallerde talep olmaksızın avukat veya müdafii tayini yapılmaktadır.

Kişilerin adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması demokratik toplumların vazgeçilmez hedefi olup  Adalet Hizmetlerine erişim hususunda, avukatların rolünün önemi ise izahtan varestedir. Kişilerin adalet hizmetlerine kolaylıkla erişebilmesini demokratik toplumun bir gerekliliği olarak değerlendirdiğimizden Kantarci Hukuk Bürosu olarak adil bir ücret politikası uygulamaktayız. Avukatlık ücretlerini belirlerken somut dava dosyasının kendine has özelliklerini hariç tuttuğumuzda mümkün olduğunca Antalya Barosu 2022 Yılı Tavsiye Niteliğindeki Tarife baz alınarak Avukatlık Ücreti belirlenmektedir.