YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU NEDİR ?

Devlet; Millet, Egemenlik ve Toprak unsurlarından oluşmaktadır. Milleti oluşturan kişilerin ise Vatandaş olduğu kabulüyle hareket edilmektedir. Dolayısıyla Vatandaş, en yalın tabiriyle devletle kişi arasındaki manevi bağı ifade etmekle beraber özellikle katılım hakları (seçme ve seçilme, kamu görevine katılma) bakımından “vatandaş olmak” bir ön şart olarak öngörülmüştür. Vatandaşın hakları bulunduğu gibi yükümlülükleri (sadakat yükümlülüğü) de bulunmaktadır. Sonuç olarak vatandaşlık hukuku ; kişi ile devlet arasındaki hak ve yükümlülükleri öngören normatif düzenlemelerin tümü olarak tanımlanabilir. Devletin vatandaşı olmayan kişiler ise Yabancı olarak adlandırılmaktadır. Pek tabi yabancının da birtakım hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Her şeyden önce egemen devlet, yabancının kendi kurallarına uymasını beklemektedir. Yabancının sahip olduğu haklar başka yazımızın konusu olacaktır.

Yabancılar Hukuku

Eğer Türkiye’de yaşayan bir Yabancıysanız (sığınmacı, geçici koruma statülü, mülteci, ikamet izinli) haklarınızı öğrenmek ve bilgi sahibi olmak için yazımızı okuyabilirsiniz.

VATANDAŞLIK SONRADAN KAZANILABİLİR Mİ ?

Vatandaşlık genel itibariyle doğumla gerçekleşse de şartların varlığı halinde başka sebeplerle de gerçekleşebilmektedir. Türk Vatandaşlığının sonradan kazanılması dörde ayrılmaktadır. Bunlar;

  • Yetkili Makam Kararı İle Türk Vatandaşlığının Kazanılması
  • Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması
  • Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması
  • Türk Vatandaşlığının Evlat Edinme Yoluyla Kazanılması
  • Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı ile Kazanılmasıdır.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKILABİLİR Mİ ?

Vatandaşlık hukukundaki hakim ilkeler “vatansızlığın önlenmesi” ve “kişinin keyfi olarak vatandaşlıktan yoksun bırakılmaması” olsa da bu kimsenin vatandaşlıktan kendi rızasıyla, idarenin tasarrufuyla veya çıkarılamayacağı anlamına gelmemektedir.

Vatandaşlık hukukuna hakim ilkeler incelendiğinde karşımıza vatansızlığın önlemesi ilkesi ve bu kapsamda kişinin keyfi olarak vatandaşlıktan yoksun bırakılmaması ilkesi karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu ilke kimsenin vatandaşlıktan çıkarılamayacağı ve çıkamayacağı anlamına gelmemektedir. Türk vatandaşlığının kaybı 3 şekilde gerçekleşmektedir ;

  • Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığının Kaybı
  • Cezai Olarak Türk Vatandaşlığının Kaybı
  • Seçme Hakkı ile Türk Vatandaşlığının Kaybı