Yabancılar Hukuku

YABANCILAR HUKUKU

Yabancı Kime Denir ? Hukuksal açıdan yabancı, egemen devletin vatandaşı olmayıp da herhangi bir nedenden dolayı ülkede bulunan kişiye denir. Yabancının ülkede bulunması sebebi birçok sebeple gerçekleşebilir. Genel itibariyle yabancılar ekonomik, siyasi, kültürel, ve ticari sebeplerle ilgili ülkede bulunur. Günlük dilde yabancılara turist, mülteci, göçmen, Suriyeli, Afgan gibi birçok isimlendirme yapılsa da hukuki retorikte bu kişiler yabancı olarak adlandırılır.

Yabancılar Hukuku, kabaca Egemen devletin ülkeden bulunan ve vatandaş olmayan kişiye uyguladığı hukuka denir . T.C. Anayasasının 16. maddesinde, “Temel Hak ve Hürriyetler, yabancılar için milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir” düzenlemesi öngörülmektedir. Dolayısıyla hakların kullanımı bakımından hiçbir egemen devletin yabancıya keyfi olarak kısıtlama getiremeyeceği rahatlıkla ifade edilebilir.

YABANCININ HAKLARI